Gnaś, D., & Adamkiewicz, P. (2022). INDOOR LOCALIZATION SYSTEM USING UWB. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 12(1), 15-19. https://doi.org/10.35784/iapgos.2895