Rymarczyk, T., Gołąbek, M., Lesiak, P., Marciniak, A., & Guzik, M. (2019). CONSTRUCTION OF AN ULTRASONIC TOMOGRAPH FOR ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN THE FIELD OF REFLECTION AND TRANSMISSION WAVES. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(4), 43-47. https://doi.org/10.35784/iapgos.569