Zwarycz-Makles, K., & Jaszczak, S. (2019). DESIGN, CONSTRUCTION AND AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF SINGLE-STAGE SIX-BED ADSORPTION HEAT PUMP. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 9(4), 93-98. https://doi.org/10.35784/iapgos.728