Nowrot, A., Mikołajczyk, M., Manowska, A., Pielot, J., & Wojaczek, A. (2019). LOW COST SOLAR THERMOELECTRIC WATER FLOATING DEVICE TO SUPPLY MEASUREMENT PLATFORM. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(4), 78-82. https://doi.org/10.35784/iapgos.734