Mussilimov, K., Ibraev, A., & Wójcik, W. (2019). DEVELOPMENT OF WIND ENERGY COMPLEX AUTOMATION SYSTEM. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(2), 36-40. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2545