Gromaszek, K. (2019). PULVERIZED COAL COMBUSTION ADVANCED CONTROL TECHNIQUES. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 9(2), 41-45. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2546