Panas, J., & Wilczyńska, K. (2019). REVIEW OF MOBILE BANKING SOLUTIONS INCLUDING THE ANALYSIS OF SURVEY PERFORMED AMONG THE INDIVIDUAL USERS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(1), 15-22. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0889