Smetankina, N., & Postnyi, O. (2020). NONSTATIONARY HEAT CONDUCTION IN MULTILAYER GLAZING SUBJECTED TO DISTRIBUTED HEAT SOURCES. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 10(2), 28-31. https://doi.org/10.35784/iapgos.930