Młyńczak, J., Kopczyński, K., Kubicki, J., & Mierczyk, J. (2015). POSSIBILITIES OF STAND-OFF DETECTION OF ALCOHOL IN CAR CABINS WITH WINDOWS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(1), 53-58. https://doi.org/10.5604/20830157.1148049