Kania, K., & Rymarczyk, T. (2018). METHODS FOR DETECTION ANALYSIS IN QUALITY CONTROL SYSTEM. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 8(3), 35-38. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.5281