Kocanda, P., Kos, A., & Gołda, A. (2015). FRACTAL GEOMETRIES IN LATERAL FLUX CAPACITOR DESIGN – EXPERIMENTAL RESULTS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(2), 6-9. https://doi.org/10.5604/20830157.1159318