KUBICKI, J. GLOW RADIATOR CO2. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 6, n. 1, p. 16-20, 4 Feb. 2016.