FIDEREK, P.; JAWORSKI, T.; BANASIAK, R.; NOWAKOWSKI, J.; KUCHARSKI, J.; WAJMAN, R. INTELLIGENT SYSTEM FOR THE TWO-PHASE FLOWS DIAGNOSIS AND CONTROL ON THE BASIS OF RAW 3D ECT DATA. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 7, n. 1, p. 17-23, 3 Mar. 2017.