GAUDA, K.; PASIERBIEWICZ, K. APPLICATION OF OPTICAL PROFILOMETRY IN THE ANALYSIS OF THE DESTRUCTION PROCESS OF RENOVATION ORGANIC COATINGS FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 9, n. 4, p. 22-25, 15 Dec. 2019.