GAJEWSKI, P. A REVIEW OF CONTROL METHODS OF WIND TURBINE SYSTEMS WITH PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 7, n. 4, p. 32-37, 21 Dec. 2017.