RYMARCZYK, T.; ADAMKIEWICZ, P.; TCHÓRZEWSKI, P. IDEA OF ELECTRICAL TOMOGRAPHY SYSTEM FOR MONITORING LUNG VENTILATION. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, v. 7, n. 1, p. 101-104, 3 Mar. 2017.