KANIA, B. ELECTRON SOURCE WITH HOT CATHODE SIMULATOR. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 7, n. 2, p. 54-57, 30 Jun. 2017.