POLAKOWSKI, K. IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM WWS IS THE REQUIREMENT IN DEVELOPMENT OF ELECTROMOBILITY. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 7, n. 2, p. 98-101, 30 Jun. 2017.