MICHALSKI, M.; BĄKAŁA, M.; WOJCIECHOWSKI, R. MOBILE APPLICATION SUPPORTING DOPPLER ULTRASOUND EXAMINATION. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, v. 7, n. 3, p. 64-67, 30 Sep. 2017.