WCIŚLIK, M.; SUCHENIA, K. POWER BALANCE AND HOLONOMICITY OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, v. 7, n. 3, p. 82-85, 30 Sep. 2017.