KŁOSOWSKI, G.; RYMARCZYK, T. USING NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING ALGORITHMS IN ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, v. 7, n. 3, p. 99-102, 30 Sep. 2017.