LIPNICKI, P. SMART GRIDS – GENERAL REVIEW OF SYNCHRONIZATION TECHNIQUES. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, v. 3, n. 3, p. 18-23, 24 Jul. 2013.