RYMARCZYK, T.; SIKORA, J. SINGULAR INTEGRATION IN BOUNDARY ELEMENT METHOD FOR HELMHOLTZ EQUATION FORMULATED IN FREQUENCY DOMAIN. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 11, n. 4, p. 4-8, 20 Dec. 2021.