WILCZYŃSKA, A.; CZARNACKA, K.; KOCIUBIŃSKI, A.; KOŁTUNOWICZ, T. Development of deposition technology and AC measurement of copper ultrathin layers. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, v. 12, n. 1, p. 36-39, 31 Mar. 2022.