WÓJCICKI, P.; ZIENTARSKI, T. APPLICATION OF THE LENNARD-JONES POTENTIAL IN MODELLING ROBOT MOTION. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, v. 9, n. 4, p. 14-17, 15 Dec. 2019.