RYMARCZYK, T.; GOŁĄBEK, M.; LESIAK, P.; MARCINIAK, A.; GUZIK, M. CONSTRUCTION OF AN ULTRASONIC TOMOGRAPH FOR ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN THE FIELD OF REFLECTION AND TRANSMISSION WAVES. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, v. 9, n. 4, p. 43-47, 15 Dec. 2019.