CHAIKOVSKA, O.; PONOMARENKO, O.; DOVGAN, O.; ROKUNETS, I.; PAVLOV, S.; KRYVOVIAZ, O.; VLASENKO, O. CONCEPT AND REALIZATION OF BACKPACK-TYPE SYSTEM FOR MULTICHANNEL ELECTROPHYSIOLOGY IN FREELY BEHAVING RODENTS. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 9, n. 4, p. 64-68, 15 Dec. 2019.