CHUDY, A. THE REVIEW OF SELECTED ELECTRICAL ENERGY STORAGE TECHNIQUES. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 9, n. 1, p. 23-28, 3 Mar. 2019.