KANIA, K.; RYMARCZYK, T. METHODS FOR DETECTION ANALYSIS IN QUALITY CONTROL SYSTEM. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 8, n. 3, p. 35-38, 25 Sep. 2018.