Harasim, Damian, and Piotr Kisała. 2015. “INTERROGATION SYSTEMS FOR MULTIPLEXED FIBER BRAGG SENSORS”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 5 (4), 77-84. https://doi.org/10.5604/20830157.1176580.