Kifer, Viktor, Natalia Zagorodna, and Olena Hevko. 2019. “ATRIAL FIBRILLATION DETECTION ON ELECTROCARDIOGRAMS WITH CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 9 (4), 69-73. https://doi.org/10.35784/iapgos.116.