Gosztyła, Marcin. 2016. “MAINTENANCE OF TIME STANDARDS IN THE DEPARTMENT OF REFERENCE STANDARDS IN ZIELONKA. CONTRIBUTION INTO THE CREATION OF THE POLISH ATOMIC TIME SCALE TA (PL)”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 6 (3), 20-23. https://doi.org/10.5604/20830157.1212260.