Grzesińska, Magdalena, Magdalena Waszczyńska, and Beata Pańczyk. 2016. “JEE DATABASE APPLICATIONS PERFORMANCE”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 6 (4), 73-76. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.5194.