Fiderek, Paweł, Tomasz Jaworski, Robert Banasiak, Jacek Nowakowski, Jacek Kucharski, and Radosław Wajman. 2017. “INTELLIGENT SYSTEM FOR THE TWO-PHASE FLOWS DIAGNOSIS AND CONTROL ON THE BASIS OF RAW 3D ECT DATA”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 7 (1), 17-23. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4576.