Grudzień, Krzysztof, and Dominik Sankowski. 2017. “METHODS FOR MONITORING GRAVITATIONAL FLOW IN SILOS USING TOMOGRAPHY IMAGE PROCESSING ”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 7 (1), 24-29. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4577.