Gajewski, Piotr. 2017. “A REVIEW OF CONTROL METHODS OF WIND TURBINE SYSTEMS WITH PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 7 (4), 32-37. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7252.