Rymarczyk, Tomasz, Przemysław Adamkiewicz, and Paweł Tchórzewski. 2017. “IDEA OF ELECTRICAL TOMOGRAPHY SYSTEM FOR MONITORING LUNG VENTILATION”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 7 (1), 101-4. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4595.