Pańczyk, Maciej, and Jan Sikora. 2017. “BOUNDARY ELEMENT METHOD MODYFICATIONS FOR USE IN SOME IMPEDANCE AND OPTICAL TOMOGRAPHY APPLICATIONS”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 7 (1), 154-60. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4606.