Polakowski, Krzysztof. 2017. “IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM WWS IS THE REQUIREMENT IN DEVELOPMENT OF ELECTROMOBILITY”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 7 (2), 98-101. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4848.