Gut, Kamil, Maria Skublewska-Paszkowska, Edyta Łukasik, and Jakub Smołka. 2017. “COMPARISON OF PROGRAMMING LANGUAGES ON THE IOS PLATFORM IN TERMS OF PERFORMANCE”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 7 (3), 33-36. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5211.