Kłosowski, Grzegorz, and Tomasz Rymarczyk. 2017. “USING NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING ALGORITHMS IN ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 7 (3), 99-102. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5226.