Zieliński, Tomasz. 2017. “THE ANALYSIS OF SENSORY PLATFORM FOR USE IN THE INTERNET OF THINGS”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 7 (3), 103-6. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5227.