Lipnicki, Piotr. 2013. “SMART GRIDS – GENERAL REVIEW OF SYNCHRONIZATION TECHNIQUES”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 3 (3), 18-23. https://doi.org/10.35784/iapgos.1457.