Kryszyn, Jacek, Damian Wanta, and Waldemar T. Smolik. 2019. “EVALUATION OF THE ELECTRICAL CAPACITANCE TOMOGRAPHY SYSTEM FOR MEASUREMENT USING 3D SENSOR”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 9 (4), 52-59. https://doi.org/10.35784/iapgos.205.