Szymaniec, Sławomir, Sławomir Szymocha, and Łukasz Miszuda. 2019. “THE CONCEPT OF A FLYING ELECTROMAGNETIC FIELD MEASURING PLATFORM”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 9 (4), 74-77. https://doi.org/10.35784/iapgos.27.