Michalska-Ciekańska, Magdalena. 2022. “NEURAL NETWORKS FROM KERAS IN SKIN LESION DIAGNOSTIC”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 12 (1), 40-43. https://doi.org/10.35784/iapgos.2876.