Zwarycz-Makles, Katarzyna, and Sławomir Jaszczak. 2019. “DESIGN, CONSTRUCTION AND AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF SINGLE-STAGE SIX-BED ADSORPTION HEAT PUMP”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 9 (4), 93-98. https://doi.org/10.35784/iapgos.728.