Mussilimov, Kuanysh, Akhmet Ibraev, and Waldemar Wójcik. 2019. “DEVELOPMENT OF WIND ENERGY COMPLEX AUTOMATION SYSTEM”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 9 (2), 36-40. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2545.