Panas, Jolanta, and Katarzyna Wilczyńska. 2019. “REVIEW OF MOBILE BANKING SOLUTIONS INCLUDING THE ANALYSIS OF SURVEY PERFORMED AMONG THE INDIVIDUAL USERS”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 9 (1), 15-22. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0889.