Chudy, Aleksander. 2019. “THE REVIEW OF SELECTED ELECTRICAL ENERGY STORAGE TECHNIQUES”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 9 (1), 23-28. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0890.